Strona główna > Sprężarki stacjonarne > z wtryskiem oleju > Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju GA 5-11C

Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju GA 5-11C

Technologia Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju GA 5-11C
Wydajność 8,7 do 28,5 l/s
Ciśnienie 7,5, 8,5, 10 i 13 bar
Moc silnika: 5,5 – 11 kW
Poziom hałasu 60 do 62 dB(A)
Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju GA 5-11C

Seria sprężarek GA 5-11C, mała powierzchnia zabudowy … duża wydajność.

WorkPlace Air System™ firmy Atlas Copco ma niezrównane zalety. System ten umożliwia użytkownikowi instalowanie sprężarki bezpośrednio w miejscu pracy.

Urządzenia serii GA 5-11C są dostępne w różnych wersjach i wielkościach, z opcjonalnym zintegrowanym osuszaczem i akcesoriami.

Oferowane wydajności mieszczą się w przedziale od 8,7 aż do 28,5 l/s przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 7,5 do 13 bar. Modele dostepne są o częstotliwości 50 Hz i 60 Hz.

  • Niskie koszty instalacji: GA5-11C WorkPlace Air System jest dostarczany w pełni wyposażony i gotowydo pracy. Koszty instalacji GA 5-11C są minimalne dzięki odpowiedniemuwyposażeniu:
  • Niski poziom hałasu:Zastosowanie wysokowydajnych wentylatorów chłodzących i zastosowanienowoczesnej optymalizacji wibroakustycznej radykalnie obniżyły poziomhałasu, dzięki czemu sprężarkę można instalować w dowolnym miejscu.
  • Pełna integracja układów uzdatniania zapewnia wysoką jakość powietrza:Osuszacz powietrza, filtr sprężonego powietrza, urządzenie douzdatniania kondensatu oraz zbiornik powietrza można zintegrować wobudowie sprężarki. Obniża to koszty eksploatacji i radykalniezmniejsza wymaganą wielkość powierzchni zabudowy.
  • Pełna niezawodność:Zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z certyfikatami ISO 9001 i ISO14001 seria GA5-11 C spełnia najwyższe standardy przemysłowe. Wszystkiejednostki spełniają normę ISO 1217, wyd. 3, aneks C – przepisytestowania 1996.
  • Ogólnoświatowa organizacja sprzedaży i serwisu:Od pomysłu do instalacji, od porady do profilaktycznej obsługi ipełnego serwisu – firma Atlas Copco jest partnerem w dziedziniesprężonego powietrza, zapewniająć ciągłość procesów produkcyjnychklienta.

Sterowanie i monitorowanie
Elektronikon®: doskonały system sterowania, monitorowania i komunikacji.
Opatentowany przez Atlas Copco Elektronikon® jest zaawansowanym mikroprocesorowym systemem operacyjnym czasu rzeczywistego z ergonomicznym interfejsem użytkownika.

Niezawodność • Profilaktycznie chroni sprężarkę, sygnalizując jej stan za pomocą komunikatów serwisowych i ostrzegawczych.
Sprawność energetyczna • Precyzyjna kontrola ciśnienia zapewniająca optymalną sprawność
Przyjazny dla użytkownika • Stan sygnalizowany jest za pomocą międzynarodowych symboli
Łatwość serwisu • Automatyczna sygnalizacja koniecznych prac serwisowych, minimalizująca czasy przestoju i ułatwiająca planowanie konserwacji
Zdalne sterowanie i monitorowanie • Możliwość zdalnego uruchamiania i zatrzymywania sprężarki

• Zdalna sygnalizacja wyłączenia

Komunikacja • Zdalna komunikacja przy użyciu komputera jest możliwa po opcjonalnym rozszerzeniu regulatora Elektronikon o: łącze CAN, interfejs ModBUS/ProfiBUS, interfejs WWW do monitorowania powietrza.
Sterowanie i monitorowanie pomieszczenia sprężarkowni. W instalacjach składających się z wielu sprężarek korzystne jest użycie scentralizowanego systemu sterowania, koordynującego pracę poszczególnych sprężarek i dodatkowych urządzeń . Firma Atlas Copco jest w stanie zaoferować wszystko — od prostego nadzorowania kolejności do pełnego monitorowania pomieszczenia sprężarek — stosując najnowsze techniki w dziedzinie komunikacji.

 

Uzdatnianie powietrza
Powietrze wysokiej jakości.

Wilgoć, cząstki kurzu i aerozole w sieci sprężonego powietrza mogą uszkodzić osprzęt pneumatyczny, a nawet zanieczyścić wytwarzane produkty. Czyste i suche powietrze daje nam gwarancję niezakłóconej produkcji. Jednostki GA 5-11C Pack Full Feature wyposażone są w zintegrowany osuszacz, w którym zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R134a. Jeśli jednostki te zostaną wyposażone w opcjonalny zestaw filtrów (DD), dostarczane będzie czyste i suche sprężone powietrze klasy 1,4.1 według normy ISO 8573-1.

Zawartość oleju w kondensacie musi spełniać coraz surowsze wymagania odnośnie ochrony środowiska. Wymogi te są całkowicie spełnione dzięki zastosowaniu opcjonalnego separatora wody i oleju OSD, rozwiązującego problem z odprowadzaniem do kanalizacji kondensatu zanieczyszczonego oleje.

Modele

WorkPlace Full Feature (FF) (wersja z wbudowanym osuszaczem ziębniczym) WorkPlace Montowane na zbiorniku Do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia (HAV)
Kompletny system sprężonego powietrza: wszystkie cechy jak w wersji Full Feature z wyjątkiem ziębniczego suszacza. Wszystkie wersje są dostępne jako montowane na zbiorniku. Zaprojektowane specjalnie do pracy w temperaturach do 50 °C.

Zasada sprężania

GA5-11C jest sprężarką wyporową.

  • Zawiera dwa wirniki: męski i żeński. Wirnik męski ma cztery równo rozmieszczone spiralne występy. Wirnik żeński ma sześć równo rozmieszczonych wgłębień. W tego typu sprężarkach, mających oba wirniki o tej samej średnicy, stosunek 4:6 stanowi najbardziej wydajną kombinację.

  • Zastosowano wirniki o profilach asymetrycznych. Dzięki temu rozwiązaniu wirnik żeński może być napędzany bezpośrednio przez wirnik męski, bez konieczności stosowania przekładni synchronizującej.

  • Ponieważ sprężarka śrubowa działa na zasadzie wyporowej, ilość podawanego powietrza jest wprost proporcjonalna do prędkości obrotowej. Im wyższa prędkość, tym większa objętość powietrza wypieranego przez sprężarkę.

Opcje standardowe
Dodatkowe wyposażenie: zapewnia optymalny dobór.

Filtr zapewniający 1 klasę czystości (tylko wersja Full Feature)
Filtr zapewniający 2 klasę czystości (tylko wersja Full Feature)
Obejście osuszacza
Separator woda/olej
Elektroniczny spust kondensatu
Układ z powietrzem zawierającym olej
Sterowanie modulacyjne
Olej syntetyczny PAO
Olej dopuszczony do kontaktu z żywnością
Urządzenie podnośne
Ochrona przed deszczem
Ochrona przed niskimi temperaturami
Filtr wlotowy o wysokiej wydajności
Zabezpieczenie termistorowe silnika i grzałka przeciwkondensacyjna
Przekaźnik kolejności faz
Odłącznik zasilania głównego
Kolory specjalne
Elektronikon® II
Marine Air System-dopuszczenie do pracy na jednostkach pływających
Wersja do pracy w wysokich temperaturach otoczenia (HAV, 50 °C)

 

 

Formularz kontaktowy

Dane adresowePytanie

 
Export-Import, ul. Piękna 16, 60-591 Poznań,

Machońko Sandvik i Atlas Copco
Maszyny budowlane Wacker | Atlas-Copco | Elektronarzędzia AEG | Elektronarzędzia Milwaukee | Narzędzia pneumatyczne Atlas-Copco | Narzędzia Bahco | Maszyny budowlane Volvo | Klucze dynamometryczne | Maszyny drogowe | Filtry i separatory