Strona główna > Sprężarki stacjonarne > z wtryskiem oleju > Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju GA 132-180-315 VSD

Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju GA 132-180-315 VSD

Ciśnienie 4-13 bar, 58-200 psig
Moc silnika: 132-180-315 kW, zmienna prędkość obrotowa
Poziom hałasu 73-75 dBA
Technologia Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju
Wydajność 300-854 l/s, 636-1810 cfm
Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju GA 132-180-315 VSD

 • 79-854 l/s (167-1810 cfm)
 • 4,0-13 bar (58-200 psig)
 • 75 dB(A)

Sprężarki GA132-180 i 315 VSD to jednostopniowe sprężarki śrubowe,napędzane bezpośrednio przez silnik elektryczny o zmiennej prędkościobrotowej.

Sprężarka dostarcza powietrze bez pulsacji. Dzięki ciągłemudostosowywaniu prędkości silnika napędowego do ciśnienia powietrza wsieci, sprężarka optymalizuje zużycie energii i ogranicza zakresciśnienia roboczego.

Sprężarki z tej rodziny dostępne są jako urządzenia chłodzonepowietrzem lub wodą. Oferowana jest również wersja pełna Full Feature,charakteryzująca się wbudowanym osuszaczem chłodniczym. Wersje FullFeature są standardowo wyposażone również w układ obejściowy osuszacza.Model GA315 VSD ma również wbudowany osuszacz VSD.


Regulacja

Regulacja napędu o zmiennej prędkości obrotowej.

Sprężarki GAVSD optymalizują zużycie energii i zmniejszają zakresciśnienia roboczego dzięki dopasowywaniu obrotów silnika do aktualnegorozchodu sprężonego powietrza w celu utrzymywania stałego ciśnienia winstalacji.

Regulator stale zmienia obroty silnika, zapewniając w ten sposóbutrzymywanie ciśnienia na poziomie jak najbardziej zbliżonym dozaprogramowanej wartości. Dzięki temu zmiany ciśnienia będą bardzonieznaczne.

W systemie nie jest określane ciśnienie obciążania/odciążania, a jedynie programowana jest ustalona wartość docelowa.

Silnik będzie uruchamiany i zatrzymywany zgodnie z zapotrzebowaniem napowietrze. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia powietrza w instalacji:

 • Jeśli ciśnienie jest wyższe, prędkość obrotowa ulega zmniejszeniu.
 • Jeśli ciśnienie jest niższe, prędkość obrotowa ulega zwiększeniu.


Łatwa konserwacja

Wentylator, silnik wentylatora i osłona wentylatora są zmontowane w jeden zespół.

W celu ułatwienia dostępu do wentylatorów podczas czyszczenia, wentylatory chłodzące można odchylać w całości, jako jeden moduł.

Takie samo rozwiązanie zastosowano w przypadku zbiornika separatora powietrze/olej.

Separator powietrze/olej można w prosty sposób wymienić, odsuwając górną pokrywę zbiornika separatora.

Prosta instalacja

Model GA VSD w wersji Full Feature to sprężarka z kompletnym osprzętem.

Po zainstalowaniu opcjonalnego filtra DD sprężarka GA VSD dostarcza wysokiej jakości suche powietrze zgodnie z normą ISO 8573.

Sprężarka GA VSD FF ze zintegrowanym filtrem DD, wyposażona wkompleksowy system sterowania Elektronikon jest faktycznie kompletnąstacją sprężarkową. Wiąże się to z istotną oszczędnością miejsca ikosztów instalacji.

W wyposażeniu standardowym znajduje się system obejściowy dla wbudowanego osuszacza.

Sprawność energetyczna
Porównanie kosztów cykli żywotności (LCC) w ciągu 5 lat

Sprężarka standardowa

 • Instalacja 2%
 • Konserwacja 9%
 • Inwestycja 12%
 • Zużycie energii 77%
Sprężarka VSD

 • Instalacja 2%
 • Konserwacja 9%
 • Inwestycja 12%
 • Zużycie energii 77%
 • Oszczędności 22% (na kosztach cyklu żywotności)

Oszczędności 35% na zużyciu energii

VSD — oszczędności i zwrot nakładów

Faktyczne oszczędności i wynikający z nich zwrot nakładów zależą wznacznym stopniu od zmian w zapotrzebowaniu na powietrze. Badaniawykazują trzy typowe profile zapotrzebowania na powietrze.

Typ 1Typowapraca przez 24 godziny na dobę z niskim zużyciem w nocy i wysokim wciągu dnia. Równomierne zużycie w weekendy (przecieki).

(64% instalacji).

Profil 2

5 dni pracy w tygodniu, niesystematyczne wahania poboru powietrza.

(28% instalacji).

Profil 3

5 dni pracy w tygodniu, stałe zapotrzebowanie na powietrze.

(8% instalacji).

 • Zależnie od zmian w zapotrzebowaniu na powietrze sprężarka GA VSDmoże pomóc ograniczyć koszty zużycia energii potrzebnej do wytwarzaniasprężonego powietrza nawet o 35%.
 • Porównanie kosztów cykli żywotności (LCC) za okres 5 lat wykazujeograniczenie zużycia energii o 50%. Oznacza to ograniczenie kosztów LCCo 22%.
 • Średnio dodatkowy koszt związany z instalacją systemu VSD zwraca się po upływie ok. roku użytkowania.
 • Zintegrowany osuszacz VSD w modelu GA315VSD pozwala zaoszczędzićkolejne 22% kosztów energii w porównaniu ze standardowym osuszaczemchłodniczym.
 • Dzięki osiąganemu zmniejszeniu zużycia energii łączny koszt nabycia sprężarki VSD zwraca się po trzech latach.

Sprężarka GA VSD umożliwia bardzo precyzyjne dopasowanie wydajnościsprężarki do zapotrzebowania na powietrze. Dzięki funkcji różnicowaniaobrotów silnika sprężarka GA VSD może dokładnie dopasowywać się dozmiennego zapotrzebowania na powietrze.

W miarę spadku zapotrzebowania sprężarka GA VSD zmniejsza ilośćwytwarzanego powietrza, ograniczając jednocześnie zużycie energiielektrycznej.

To podstawowy wyróżnik sprężarek GA VSD — ograniczenie zużycia energii dzięki precyzyjnemu dostosowaniu wydajności do rzeczywistego zapotrzebowania na powietrze.


Chłodzenie

 • Sprężarki GA VSD chłodzone powietrzem są wyposażone w wentylator chłodzący, sterowany napędem o zmiennej prędkości obrotowej VSD.

 • Jeston połączony z przetwornicą częstotliwości napędu głównego, cododatkowo przyczynia się do zwiększenia wydajności i zmniejszeniapoziomu hałasu przy pracy pod częściowym obciążeniem.

 • Sprężarki GA VSD chłodzone wodą są wyposażone w kompaktowe wymienniki ciepła z płytami ze stali nierdzewnej o twardym lutowaniu.

 • Układy obiegu powietrza i oleju są całkowicie zintegrowane bez stosowania uszczelek, co zapewnia dużą niezawodność.

Konstrukcja elementu sprężarkowego

Centralnym elementem sprężarki GA VSD jest sprawdzony element śrubowy Atlas Copco.

Zaprojektowanez myślą o pracy w warunkach wysokiego ciśnienia wirniki spoczywają włożyskach kulkowych i rolkowych, co minimalizuje zużycie i zwiększatrwałość elementu śrubowego.

Aby zapewnić optymalnąogólną wydajność, element śrubowy sprężarek GA VSD jest napędzanybezpośrednio przy użyciu specjalnego sprzęgła, co pozwala wyeliminowaćskoki momentu obrotowego przy uruchamianiu oraz podczas przyspieszaniai zwalniania.


Konwerter częstotliwości

Przetwornica częstotliwości GA132-180 VSD

Odznaczasię wysokimi parametrami pracy i jest przeznaczona do stosowania wzakresie wysokich napięć/częstotliwości rzędu od 380 do 500 V, 50 i 60Hz.

Przetwornica jest zgodna z dyrektywą dotyczącązgodności elektromagnetycznej (EMC) nr 89/336/EWG. Oznacza to również,że charakteryzuje się ona określonym poziomem emisji i odpornościzwiązanej z sygnałami o wysokiej częstotliwości, zapobiegając wpływomurządzenia (lub vice versa) na odczyty pomiarowe, obwody sterowania iinstalacje bezpieczeństwa.

Przetwornica częstotliwości GA315 VSD

Odznacza się wysokimi parametrami pracy i jestprzeznaczona do stosowania w zakresie wysokich napięć/częstotliwościrzędu od 380 do 500 V, 50 i 60 Hz.

Przetwornica jestwyposażona w układy elektroniki mocy, co pozwala na uzyskanieoptymalnej wydajności, zapewniając doskonałą wydajność całego systemu.Charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetycznei niskim poziomem emisji. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu urządzeńz wbudowanymi zabezpieczeniami, takich jak filtr RFI.

Urządzeniespełnia wymogi norm zgodności elektromagnetycznej (EMC), przez co możebyć stosowane na całym świecie i charakteryzuje się określonym poziomememisji i odpornością na zakłócenia.Dzięki temu maszyna nie ma wpływu na działanie urządzeń pomiarowych,sterujących i zabezpieczających, sama zaś nie podlega wpływomzewnętrznym.

Urządzeniejest wyposażone w prosty w użyciu alfanumeryczny panel sterowania,pozwalający na łatwą diagnostykę i wykonywanie okresowych kontroli.

Silnik
Główny silnik napędowy

 • Sprężarki GA VSD są napędzane silnikami o zmiennej prędkości obrotowej.
 • Moc znamionowa takiego silnika wynosi odpowiednio 132, 180 i 290 kW.
 • Aby zapewnić optymalną ogólną wydajność, sprężarki VSD sąnapędzane bezpośrednio przy użyciu specjalnego sprzęgła, co pozwalawyeliminować skoki momentu obrotowego przy uruchamianiu oraz podczasprzyspieszania i zwalniania.


Opcje standardowe

GA132 VSD GA180VSD GA315VSD
Full Feature . . .
Wbudowany filtr DD (tylko w modelu z wbudowanym osuszaczem) . . .
Wbudowany separator OSD . . .
Odzyskiwanie energii nd nd .
Układ z powietrzem zawierającym olej . . .
Elektroniczny spust kondensatu . . .
Wydajny filtr na wlocie powietrza . . .
Olej HD zamiast oleju RIF (co pozwala wydłużyć okresy między wymianą oleju do 8000 godzin) . . .
Układ z powietrzem zawierającym olej . . .
Podkładki kotwiące . . .
Atesty wydajnościowe . . .
Atest wydajnościowy . . .
Opakowanie dostosowane do transportu morzem . . .
System IT/NT . . .
Monitorowanie SPM . . .

Formularz kontaktowy

Dane adresowePytanie

 
Export-Import, ul. Piękna 16, 60-591 Poznań,

Machońko Sandvik i Atlas Copco
Maszyny budowlane Wacker | Atlas-Copco | Elektronarzędzia AEG | Elektronarzędzia Milwaukee | Narzędzia pneumatyczne Atlas-Copco | Narzędzia Bahco | Maszyny budowlane Volvo | Klucze dynamometryczne | Maszyny drogowe | Filtry i separatory