Strona główna > Sprężarki stacjonarne > z wtryskiem oleju > Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju GA 11-30C

Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju GA 11-30C

Technologia Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju GA 11-30C
Wydajność od 20 do 75,5 l/s
Ciśnienie 7,5 do 13 barów
Moc silnika: 11 do 30 kW
Poziom hałasu 63 do 71 dB(A)
Sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju GA 11-30C

Seria GA 11-30C, niewielka powierzchnia zabudowy …. duża wydajność

Sprężarki GA 11-30 C są dostarczane na miejsce wraz z olejem i są gotowe do pracy. Aby uruchomić sprężarkę, wystarczy podłączyć ją do sieci.

• Wydajność od 20 do 75,5 l/s (42,4 – 160 cfm)

• Dostępne w wersjach Pack, WorkPlace® oraz Full Feature.

• Zawiera doskonały system sterowania, monitorowania i komunikacji

Absolutna niezawodność Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. Seria GA 11-30 C spełnia normę ISO 1217, ed.3, Annex C – 1996 test code.
Wysoka wydajność Wyposażone w jedyny w swoim rodzaju, opatentowany przez firmę Atlas Copco element śrubowy, w wysokowydajny system napędowy oraz w inteligentny układ sterowania, zapewniając w ten sposób pierwszorzędną wydajność.
Niskie koszty konserwacji Zaprojektowane w sposób przyjazny dla obsługi, z bezpośrednim i łatwym dostępem do wszystkich elementów. Zużywanie się i zapotrzebowanie na części zamienne zostały zredukowane do minimum.
Kompletne pakiety Kompletne wyposażenie potrzebne do uzdatniania powietrza i kondensatu może być zamontowane w obudowie sprężarki. Taka integracja pozwala na zmniejszenie kosztów instalacji i zaoszczędzenie miejsca.
Ogólnoświatowa organizacja sprzedaży i serwisu Od pomysłu do instalacji, od porady do profilaktycznej konserwacji i czynności serwisowych — firma Atlas Copco jest partnerem w dziedzinie sprężonego powietrza, podtrzymując proces produkcyjny użytkownika.

Sterowanie i monitorowanie
GA 11-30C Elektronikon®I , GA 11-30C Elektronikon®II

Charakterystyka Korzyści
Niezawodne • Profilaktyczna ochrona sprężarki dzięki zastosowaniu czujników
Sprawność energetyczna • Precyzyjna kontrola ciśnienia zapewniająca optymalną sprawność
Przyjazny dla użytkownika • Automatyczna sygnalizacja koniecznych prac serwisowych, minimalizująca czasy przestojów i ułatwiająca planowanie konserwacji
Zdalne sterowanie i monitorowanie • Możliwość zdalnego sterowania
Komunikacja • Opcjonalne komercyjne moduły do konwersji protokołów: – połączenie CAN, – interfejs ModBUS/ProfiBUS, – interfejs E box do sieci WWW.
Sterowanie i monitorowanie w pomieszczeniu sprężarek W instalacjach składających się z wielu sprężarek korzystne jest użycie scentralizowanego systemu sterowania, koordynującego pracę poszczególnych sprężarek i urządzeń pomocniczych. Firma Atlas Copco jest w stanie zaoferować wszystko — od prostego nadzorowania kolejności do pełnego monitorowania pomieszczenia sprężarek — stosując najnowszą technikę w dziedzinie komunikacji.

Modele

Pakiet WorkPlace Full Feature – wersja z wbudowanym osuszaczem ziębniczym
Poziom hałasu 68-71 dB(A) Najniższy poziom hałasu 63-69 sB(A) Wbudowany osuszacz ziębniczy
Podstawowy system sterowania Elektronikon®I System sterowania Elektronikon®II Dostępne w wersjach WorkPlace i Pack

Zasada sprężania

GA11-30C jest sprężarką typu wyporowego.

  • Zawiera ona dwa wirniki: męski i żeński. Wirnik męski ma cztery równo rozmieszczone spiralne występy. Wirnik żeński ma sześć równo rozmieszczonych wgłębień. Stosunek 4:6 to najbardziej wydajna kombinacja w tego typu sprężarkach, przy których oba wirniki mają tę samą średnicę.

  • Zastosowano wirniki o profilach asymetrycznych. Dzięki temu rozwiązaniu wirnik żeński może być napędzany bezpośrednio przez wirnik męski, bez konieczności stosowania przekładni synchronizującej.

  • Ponieważ sprężarka śrubowa działa na zasadzie wyporowej, ilość podawanego powietrza jest wprost proporcjonalna do prędkości obrotowej. Im wyższa prędkość, tym większa objętość powietrza wypieranego przez sprężarkę.

Opcje standardowe

Filtr zapewniający 1 klasę czystości (tylko wersja Full Feature)
Filtr zapewniający 2 klasę czystości (tylko wersja Full Feature)
Obejście osuszacza
Separator woda/olej
Elektroniczny spust kondensatu
Układ z powietrzem zawierającym olej
Odzyskiwanie energii
Sterowanie modulacyjne
Olej syntetyczny PAO
Olej dopuszczony do kontaktu z żywnością
Uchwyt do podnoszenia
Zabezpieczenie przed deszczem
Zabezpieczenie przed mrozem
Filtr wlotowy o wysokiej wydajności
Silnik główny (termistor + ochrona przeciwkondensacyjna)
Przekaźnik kolejności faz
Odłącznik zasilania głównego
Kolory specjalne
Interfejs ProfiBUS*
Interfejs ModBUS*
AIRmonitor*
System Marine Air – dopuszczenie do stosowania na statkach
Wersja do pracy w wysokich temperaturach (HAV, 50 °C)

* Nie zainstalowane fabrycznie, dodatkowy komponent

 

Przygotowanie powietrza

Wilgoć, cząstki kurzu i aerozole w sieci sprężonego powietrza mogąuszkodzić osprzęt pneumatyczny, a nawet zanieczyścić wytwarzaneprodukty. Czyste i suche powietrze daje nam gwarancję niezakłóconejprodukcji. Jednostki GA 11-30C Full Feature (wersja pełna) zawierajązintegrowany osuszacz, w którym zastosowano ekologiczny czynnikchłodniczy R134a.

Jeśli ponadto wyposażymy sprężarki w zestaw filtrów (DD-PD),uzyskamy powietrze klasy 1,4.1 lub 2,4.2, zgodnie z normą ISO 8573-1.

Zawartość oleju w kondensacie musi spełniać coraz surowsze wymaganiaodnośnie ochrony środowiska. Wymogi te są całkowicie spełnione dziękizastosowaniu opcjonalnego separatora wody i oleju OSD, rozwiązującegoproblem z odprowadzaniem do kanalizacji kondensatu zanieczyszczonegoolejem.

Formularz kontaktowy

Dane adresowePytanie

 
Export-Import, ul. Piękna 16, 60-591 Poznań,

Machońko Sandvik i Atlas Copco
Maszyny budowlane Wacker | Atlas-Copco | Elektronarzędzia AEG | Elektronarzędzia Milwaukee | Narzędzia pneumatyczne Atlas-Copco | Narzędzia Bahco | Maszyny budowlane Volvo | Klucze dynamometryczne | Maszyny drogowe | Filtry i separatory