Turborozprężarka ET

Ciśnienie do 70 barów, 1000 funtów/cal2
Moc silnika: do 10 000 kW, 15 000 KM
Technologia Turborozprężarki ET
Wydajność do 306 000 m3/godz., 180 000 stóp3/min
Turborozprężarka ETFirma Atlas Copco rozszerzyła działanie i osiągi turborozprężarek opromieniowym wlocie o innowacje opracowane we współpracy z klientami wcelu ulepszenia pracy i zmniejszenia kosztów.
Rozprężarki stały sięistotnymi elementami w rektyfikacji powietrza, w procesachkriogenicznych i obniżaniu ciśnienia. Ich unikalne możliwościodzyskiwania energii zapewniają znaczne oszczędności przez czerpanie zzasobów sięgających od kolektorów słonecznych i obniżania ciśnieniagazu ziemnego do ciepła odpadowego z różnych procesów produkcyjnych.

Interaktywne stosunki budują produktywne partnerstwo

Gdyklient wybiera rozprężarki firmy Atlas Copco do zastosowania w swoimzakładzie produkcyjnym, zapoczątkowuje trwające partnerstwo, którewykracza poza projektowanie, dostawę i instalację.

Całkowitezarządzanie jakością od rozpoczęcia projektu przez projektowanie aż podostawę i przekazanie do eksploatacji jest fundamentalne dla każdegoprojektu firmy Atlas Copco.

Zespół obsługujący kontrakt będziepracował z klientem nad każdym aspektem technicznym i każdym szczegółemprocesu produkcyjnego. Zespół jest kierowany przez inżyniera kontraktulub kierownika projektu, który staje się adwokatem i głównym kontaktemklienta na czas produkcji, dostawy i przekazania rozprężarki doeksploatacji.

Nasze zaangażowanie w to partnerstwo jestutrzymywane przez globalne techniczno-handlowe serwisy firmy AtlasCopco oraz zakłady i personel ośrodków obsługi klienta i części firmyAtlas Copco, które oferują dodatkowe szybkie wsparcie dla planowanych iawaryjnych serwisów przez 24 godziny na dobę.

W firmie AtlasCopco łączymy umiejętności, doświadczenie i współdziałanie naszychpracowników z wyjątkowymi możliwościami badawczymi i produkcyjnymi wdziedzinie urządzeń turbinowych, aktywnie uczestnicząc w ten sposób wzwiększaniu produktywności klientów.

Wstępnie zaprojektowane układy
Wybierz rozprężarkę odpowiadającą zastosowaniu.

Opcje konfiguracji

Turborozprężarki firmy Atlas Copco do zastosowań kriogenicznych są oferowane w konfiguracjach ze sprężarką, z prądnicą i hamulcem hydraulicznym, aby objąć określone zastosowania. W większości wypadków rozprężarki mogą być całkowicie zamontowane na płozach w celu uproszczenia transportu i zmniejszenia kosztów instalacyjnych.

 • Rozprężarki ETB ze sprężarką
  Rozprężarki te są konfigurowane z kołem sprężarki odśrodkowej i kołem turborozprężarki zainstalowanym na wspólnym wale.
  Typowe zastosowanie:
  Rektyfikacja powietrza

  Wielkości ram:
  Ciśnienie niskie (do 16 barów):
  ETB 125 NS – ETB 560 NS
  Ciśnienie średnie (16 do 70 barów):
  ETB 125 MS – ETB 450 MS

 • Niskociśnieniowe rozprężarki ETB ze sprężarką
  Konfigurowane ze sprężarką odśrodkową i kołami turborozprężarki zainstalowanymi na wspólnym wale.
  Szczególną cechą tego projektu jest zastosowanie łożysk hybrydowych zamiast łożysk smarowanych olejem.

  Typowe zastosowanie:
  Chłodzenie
  Magazyny chłodzone

  Rama: ETB 150; ETB 190 NS
  Zakres mocy: Do 40 kW
  Ciśnienie: Wlot turbiny — poniżej 2 barów

 • Rozprężarki ETG z prądnicą
  Stopień rozprężarki połączony z prądnicą elektryczną przez przekładnię planetarną.

  Typowe zastosowanie:
  Rektyfikacja powietrza

  Ciśnienie niskie (16 barów):
  ETB 125 NS – ETB 560 NS

  Ciśnienie średnie (16 barów do 70 barów):
  ETB 125 NS – ETB 450 MS

 • Rozprężarki ETG z prądnicą z wbudowaną przekładnią zębatą
  Połączone z prądnicą elektryczną przy pomocy przekładni redukcyjnych. Dodatkową zaletą wbudowanych przekładni jest wielostopniowość (1 do 4 stopni), zapewniająca wysoką sprawność.

  Typowe zastosowanie:
  Odzyskiwanie energii
  Gaz przemysłowy

  Zakres mocy: 500 kW do 10 000 kW

 • Rozprężarki EFT z hamulcem ciernym
  Rozprężarka jest hamowana przez wprowadzenie oleju do komór otaczających wał wirnika. Wykorzystywana w zastosowaniach kriogenicznych w zakresach małych mocy.

  Typowe zastosowanie:
  Rektyfikacja powietrza
  Gazy przemysłowe

  Ciśnienie niskie: (16 barów)
  ETF 80 – ETF 150 NS

  Ciśnienie średnie: (16 – 70 barów)
  ETF 80 MS – ETF 125 MS

  Zakres mocy: Do 160 kW

Wybierz uszczelnienia wałów odpowiednie dla swojego procesu produkcyjnego.

 • Buforowane uszczelnienie labiryntowe

  Stosowane wówczas, gdy można tolerować wyciek gazu technologicznego do atmosfery. Gaz buforowy można wtryskiwać między labirynty, aby uzyskać maksymalne zabezpieczenie gazu technologicznego bez zanieczyszczenia olejem.
 • Uszczelnienie z pierścieniami węglowymi

  Wykorzystywane w zastosowaniach o umiarkowanym ciśnieniu. Pozwala na mniejszy przeciek niż konstrukcja uszczelnienia labiryntowego. Może pracować jako suche, buforowane gazem lub buforowane cieczą.

 • Dynamiczne, suche uszczelnienie gazowe

  Suche uszczelnienie gazowe zmniejsza do minimum przecieki i eliminuje potrzebę uszczelnienia z filmem olejowym oraz kosztowne systemy obudów uszczelnienia. Uszczelnienie może być stosowane w konfiguracji pojedynczej, podwójnej lub potrójnej. Takie uszczelnienie jest zalecane w przypadkach, gdy przeciek może być niebezpieczny i/lub kosztowny.

Zastosowania

3-stopniowa, obniżająca ciśnienie turborozprężarka ETG transportuje gaz ziemny w zakładach w Salizone, we Włoszech.

Wlot: 61 barów, 443 K
Wylot: 4 bary, 288 K.
Przepływ wynosi 60 000 Nm3/h
z oddawaną mocą 5072 kW.

Praktycznie każdy proces, który wykorzystuje wysoką temperaturę lub wysokie ciśnienie gazu, może stanowić źródło odzyskiwania energii. Rozprężarki obciążone prądnicą lub sprężarką mogą być wykonane według specjalnych wymagań, tak aby odzyskać maksymalną ilość użytecznej energii dostępnej w procesie.

Ciepło odpadowe jest innym źródłem energii, którą można przetworzyć na energię użyteczną przy wykorzystaniu rozprężarek w systemie ORC (organiczny obieg cieplny Rankina).

Potencjalne źródła energii obejmują gazy wydechowe z palenisk przemysłowych lub silników wewnętrznego spalania, pary odpadowe z procesów chemicznych i petrochemicznych oraz ciepło słoneczne z reflektorów płaskich lub parabolicznych.

Wydobycie energii ze źródeł geotermicznych stwarza obiecującą alternatywę dla paliw kopalnych.

Rozprężarki wykazały znakomite rezultaty w przetwarzaniu niskowartościowego ciepła z geologicznych strumieni solanki na energię elektryczną. Para izobutanu jest rozprężana w procesie obiegu dwuczynnikowego, co wytwarza znaczną moc elektryczną.

Przy obniżaniu ciśnienia gazu w transportowych rurociągach gazu ziemnego można odzyskać pokaźną ilość energii przy zastosowaniu rozprężarek zamiast zaworów dławiących.

Zasoby energii termicznej mogą również istnieć w światowych oceanach. W czasie demonstracji turborozprężarki firmy Atlas Copco pomyślnie odzyskały energię z ogrzewanej słońcem powierzchni oceanu z wykorzystaniem amoniaku jako cieczy roboczej.

W typowych kalkulacjach inwestycyjnych odnośnie możliwości odzyskiwania energii zwrot nakładów jest często uzyskiwany w przeciągu 18 do 24 miesięcy. Ponieważ koszty paliwa do pracy większości turborozprężarek są zerowe, rozprężarki mogą w znacznym stopniu przyczynić się do opłacalności działania.

Przedstawiciel firmy Atlas Copco może dostarczyć szczegółowych informacji, wymaganych w określonych procesach technologicznych i pomóc zaprojektować indywidualny program zwrotu nakładów.

 

Formularz kontaktowy

Dane adresowePytanie

 
Export-Import, ul. Piękna 16, 60-591 Poznań,

Machońko Sandvik i Atlas Copco
Maszyny budowlane Wacker | Atlas-Copco | Elektronarzędzia AEG | Elektronarzędzia Milwaukee | Narzędzia pneumatyczne Atlas-Copco | Narzędzia Bahco | Maszyny budowlane Volvo | Klucze dynamometryczne | Maszyny drogowe | Filtry i separatory