Strona główna > Sprężarki stacjonarne > odśrodkowe gazowe > Sprężarka odśrodkowa gazowa GT/T

Sprężarka odśrodkowa gazowa GT/T

Technologia Odśrodkowe sprężarki gazowe GT/T
Wydajność 500 do 200 000 m3/godz., 300 do 118 000 stóp3/min
Ciśnienie do 80 barów, 1200 funtów/cal2
Moc silnika: do 15 000 kW, 20 000 KM
Sprężarka odśrodkowa gazowa GT/TSprężarki odśrodkowe serii GT z wewnętrzną przekładnią zębatą isprężarki z napędem bezpośrednim serii T firmy Atlas Copco tourządzenia zaprojektowane tak, aby spełniały najnowsze wymaganiaodpowiednich standardów API. Każdy zespół to niestandardowa kombinacjaznormalizowanych elementów dostosowanych do wymagań określonegoprojektu. Poniżej znajduje się krótka lista standardowych funkcji izwykłych opcji:

 • Dzielona poziomo żeliwna skrzynia przekładni z pojedynczym śrubowymkołem zębatym napędu i z jednym bądź trzema wałkami zębatymi. Każdywałek zębaty może zasilać do dwóch stopni sprężania przy maksymalnejilości sześciu stopni.
 • Obudowy sprężarek odlewane z różnychmateriałów łącznie z żeliwem, żeliwem sferoidalnym, staliwem i odlewanąstalą nierdzewną poddawane są próbie hydraulicznej na ciśnienie 150%ciśnienia dopuszczalnego.
 • Precyzja wirników odlanych lubfrezowanych ze stali nierdzewnej, stali zgodnej z klasyfikacją NACE,aluminium, tytanu i inkonelu. Nadobroty testowane do 115% obrotównominalnych.
 • Nastawne łopatki kierujące wlotu i/lub łopatki dyfuzora zwiększają efektywność pracy pod obciążeniem częściowym.
 • Uszczelnienie wału: labiryntowe, pierścieniami węglowymi, pojedynczymi lub posobnymi uszczelnieniami o suchych powierzchniach.
 • Systemy regulacji i kontroli szczelności na benzynę.
 • Standardowe systemy olejowe lub API 614.
 • Silnikiindukcyjne i synchroniczne, turbiny gazowe i parowe oraz silnikitłokowe są napędzane przez zintegrowane turbiny rozprężne produkowaneprzez firmę Atlas Copco.
 • Sprzęgła z wkładką elastyczną lub zespołem membran.
 • Systemysterowania wykorzystujące sterowniki programowalne zapewniają rozruchwarunkowy, zabezpieczenie urządzeń, funkcje przeciw niestabilnej pracyi funkcje sterowania procesem.
 • Międzystopniowe rurociągi gazowe i chłodnice międzystopniowe (płaszczowo-rurowe TEMA R,C,B).
 • Wstępnie orurowane kompletne pakiety wymagają tylko prostej płyty fundamentowej.
 • Czterogodzinne próby sprawności mechanicznej.
 • Próby eksploatacyjne wg PTC-10 i VDI-2045.

Wbudowana niezawodność
Uszczelnienia

Uszczelnienia eliminują lub zmniejszają do minimum wyciek gazu technologicznego na zewnątrz i/lub przedostawanie się powietrza do wnętrza korpusu sprężarki. Typ zastosowanego uszczelnienia zależy od wymagań technologicznych.
Gdziekolwiek istnieje problem uszczelnienia, firma Atlas Copco ma rozwiązanie.

(Szczegóły dotyczące opcjonalnych uszczelnień można znaleźć w sekcji opcji).

Łożyska

Łożyska promieniowe. Koło zębate wysokoobrotowe z promieniowym łożyskiem z wahliwymi płytkami.

Łożyska oporowe. Kombinowane łożyska promieniowo-osiowe
po stronie niskich obrotów.

Konstrukcja chłodnicy gazu

 • Koncepcja standardowa: woda w rurach, gaz w płaszczu
  Układ wbudowany w ramę fundamentową
 • Projekt zgodny z AD — Merkblatt lub ASME VIII Div. 2
 • Wytwarzane zgodnie z różnymi standardami TEMA
 • Elastyczność w doborze materiałów zgodnie z lokalnymi przepisami i kodami: TÜV, Stoomwezen, Codap, Racolta, BS 5500 itd.

Sprzęgło

 • Niezwykle elastyczne sprzęgło wielotarczowe
 • Nie trzeba konserwować, nie zużywa się
 • Elastyczne pod względem skrętnym dzięki wałowi dystansowemu
 • Opcja API 671

Zakres dostawy

Sprężarki odśrodkowe serii GT i T
Sprężarki odśrodkowe serii GT z wewnętrzną przekładnią zębatą i sprężarki z napędem bezpośrednim serii T firmy Atlas Copco to urządzenia zaprojektowane tak, aby spełniały najnowsze wymagania odpowiednich standardów API. Każdy zespół to niestandardowa kombinacja znormalizowanych elementów dostosowanych do wymagań określonego projektu. Poniżej znajduje się krótka lista standardowych funkcji i zwykłych opcji:
 • Dzielona poziomo żeliwna skrzynia przekładni z pojedynczym śrubowym kołem zębatym napędu i z jednym bądź trzema wałkami zębatymi. Każdy wałek zębaty może zasilać do dwóch stopni sprężania przy maksymalnej ilości sześciu stopni.
 • Obudowy sprężarek odlewane z różnych materiałów łącznie z żeliwem, żeliwem sferoidalnym, staliwem i odlewaną stalą nierdzewną poddawane są próbie hydraulicznej na ciśnienie 150% maksymalnego średniego ciśnienia roboczego.
 • Precyzja wirników odlanych lub frezowanych ze stali nierdzewnej, stali zgodnej z klasyfikacją NACE, aluminium, tytanu i inkonelu. Nadobroty testowane do 115% obrotów nominalnych.
 • Nastawne łopatki kierujące wlotu i/lub łopatki dyfuzora zwiększają efektywność pracy pod obciążeniem częściowym.
 • Uszczelnienie wału: labiryntowe, pierścieniami węglowymi, pojedynczymi lub posobnymi uszczelnieniami o suchych powierzchniach.
 • Systemy regulacji i kontroli szczelności na benzynę.
 • Standardowe systemy olejowe lub API 614.
 • Silniki indukcyjne i synchroniczne, turbiny gazowe i parowe oraz silniki tłokowe są napędzane przez zintegrowane turbiny rozprężne produkowane przez firmę Atlas Copco.
 • Sprzęgła z wkładką elastyczną lub zespołem membran.
 • Systemy sterowania wykorzystujące sterowniki programowalne zapewniają rozruch warunkowy, zabezpieczenie urządzeń, funkcje przeciw niestabilnej pracy i funkcje sterowania procesem.
 • Międzystopniowe rurociągi gazowe i chłodnice międzystopniowe (płaszczowo-rurowe TEMA R,C,B).
 • Wstępnie orurowane kompletne pakiety wymagają tylko prostej płyty fundamentowej.
 • Czterogodzinne próby sprawności mechanicznej.
 • Próby eksploatacyjne wg PTC-10 i VDI-2045.

Elementy sterowania

Ponieważ każda sprężarka stanowi integralną część instalacji, sprężarki serii GT są oferowane z następującymi opcjami sterowania wydajnością, co może pomóc w przystosowaniu sprężarki do zmieniających się warunków technologicznych (tzn. objętości i ciśnienia tłoczenia), aby zapewnić maksymalną sprawność i elastyczność.

Zawór dławiący zamontowany na rurociągu wlotu zapewnia sterowanie wydajnością przez regulowanie ciśnienia wlotu i tłoczenia, aby spełnić wymagania technologiczne. Tę metodę stosuje się przy wysokim ciśnieniu wlotu i wtedy, gdy sprawność przy częściowym obciążeniu nie ma większego znaczenia.

Nastawne łopatki kierujące wlotu zapewniają duży zakres roboczy i doskonałą wydajność przy częściowym obciążeniu. Tę opcję zaleca się dla zastosowań przy stosunku ciśnień od średniego do wysokiego i wówczas, gdy można oczekiwać znacznych zmian ciśnienia zapotrzebowania jako funkcji przepływu. Łopatki kierujące wlotu mogą być zainstalowane tylko na pierwszym stopniu lub na wszystkich stopniach.

Nastawne łopatki dyfuzora zapewniają doskonały zakres sterowania zarówno w pojedynczych, jak i wielostopniowych zastosowaniach. Tę opcję zaleca się do sterowania ze stałym stosunkiem ciśnień i dla wysokich liczb Macha. Zalety — szeroki zakres regulacji z mniejszą zmiennością sprawności.

Nastawne łopatki kierujące wlotu połączone z nastawnymi łopatkami dyfuzora zaleca się przy zastosowaniach o względnie stałym stosunku ciśnień, dla szerokiego zakresu roboczego i dużego stopnia zmian temperatury wlotu. Jest to dobry wybór dla eksploatacji niezgodnej z warunkami projektowymi w wąskim zakresie sterowania. Jednoczesne sterowanie łopatkami kierującymi wlotu i łopatkami dyfuzora tłoczenia (na wszystkich stopniach) zapewnia maksymalną elastyczności sterowania przy minimalnym zużyciu energii. Można również rozważyć połączenie nastawnych łopatek dyfuzora lub łopatek kierujących wlotu ze sterowaniem obrotami.

Sterowanie obrotami przy korzystaniu z napędów bezstopniowych (silniki elektryczne, silniki benzynowe lub wysokoprężne bądź turbiny parowe). Ten sposób sterowania zaleca się wówczas, gdy charakterystyka instalacji wymaga zmniejszania objętości i stosunku ciśnień. Zalety — mniejsze zmiany sprawności.

Sterowanie i zabezpieczenie przed niestateczną pracą (pompaż)
Jeśli wymagania przepływu są poniżej granicy niestabilnej pracy sprężarki, musi być zastosowany zawór wydmuchowy lub obejście. W standardowym systemie część sprężanego gazu jest chłodzona i podawana ponownie do wlotu sprężarki, aby zwiększyć objętość wlotu ponad granicę niestabilnej pracy. W niektórych zastosowaniach do zabezpieczenia sprężarki może wystarczyć system zabezpieczenia przed pompażem przez wyłączenie pracy silnika.

Wstępnie zaprojektowane układy

Opcje uszczelnień sprężarek GT
Dynamiczne, suche uszczelnienia gazowe można stosować zamiast uszczelnień smarowanych olejem, aby zmniejszyć do minimum przecieki w czasie pracy i uzyskać prawie doskonałą szczelność po wyłączeniu. Suche uszczelnienie gazowe można stosować w układach pojedynczych, posobnych i podwójnych. Jest zalecane wtedy, gdy przeciek może być niebezpieczny i/lub kosztowny.

Uszczelnienia labiryntowe stosuje się wówczas, gdy można tolerować wyciek gazu technologicznego do atmosfery. Ilość labiryntów i luzy określa się w zależności od zastosowania. Labirynty można łączyć z wieloma komorami, aby umożliwić wtrysk gazu buforowego w celu uzyskania lepszego uszczelnienia. Łatwe do wymiany tuleje labiryntowe są wykonane z lekkiego metalu, mosiądzu lub innego materiału odpornego na korozję.

Uszczelnienia smarowane olejem w układzie pojedynczym lub podwójnym są stosowane przy gazach korozyjnych, toksycznych lub palnych, gdy nie można tolerować strat gazu i przecieków gazu przez uszczelnienie. Olej uszczelnienia może być podawany z systemu oleju smarnego lub z oddzielnego systemu oleju dla uszczelnienia.

Do pracy z tlenem stosuje się 5-szczelinowe uszczelnienia labiryntowe z tulejami wału wykonanymi z brązu lub inkonelu i stalowymi wkładkami z babitową lub srebrną powłoką oraz kompatybilny gaz buforowy.

W czasie pracy czysty tlen jest odpowietrzany z pierwszej komory do wlotu sprężarki. Gaz buforowy i mała ilość tlenu są odpowietrzane z drugiej komory do miejsca spalania. Gaz buforowy wprowadzany jest do komory trzeciej, a czwarta komora odprowadza gaz buforowy albo do miejsca spalania, albo do atmosfery. Ostatnia komora jest tylko otworem atmosferycznym. Komory pierwsza i czwarta są sterowane przełącznikami różnicowymi ciśnienia, aby zapewnić przepływ przez uszczelnienie we właściwym kierunku.

Zastosowania

Pięciostopniowa sprężarka serii GT zainstalowana w zakładach chemicznych w USA do sprężania 26 136 m3/h (43 124 acfm) CO przy ciśnieniu tłoczenia 8,1 bara (119 funtów/cal2). Napęd stanowi silnik elektryczny o mocy 4000 kW.

Jednostopniowa odśrodkowa sprężarka powietrza serii GT w oczyszczalni ścieków w Kuwejcie. Osiem podobnych sprężarek, każda ze sterowaniem wydajnością zapewnionym przez nastawne łopatki kierujące wlotu i nastawne łopatki dyfuzora, pracuje we wspólnym systemie sekwencyjnym sterowania eksploatacyjnego zakładów.

Każda sprężarka jest napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 2240 kW i spręża 100 000 m3/h (165 000 acfm).

Dwustopniowa sprężarka serii GT zainstalowana w Wielkiej Brytanii w elektrowni o mocy 1750 MW do sprężania 1438 m3/h (2387 acfm) gazu ziemnego od 20 do 40 barów (294 to 588 funtów/cal2).

Jednostopniowa sprężarka serii T z bezpośrednim napędem silnikiem elektrycznym o mocy 700 kW przy 3000 obr/min. Sprężarka, której ciśnienie tłoczenia wynosi 15,6 bara (226 funtów/cal2), jest wykorzystywana w zakładach przetwórczych propylenu w Belgii.

Sześciostopniowa sprężarka azotu serii GT zainstalowana w zakładach rektyfikacji powietrza w USA. Ciśnienie tłoczenia wynosi 43 bary (632 funtów/cal2). Napęd stanowi silnik elektryczny o mocy 8200 kW.

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Dane adresowePytanie

 
Export-Import, ul. Piękna 16, 60-591 Poznań,

Machońko Sandvik i Atlas Copco
Maszyny budowlane Wacker | Atlas-Copco | Elektronarzędzia AEG | Elektronarzędzia Milwaukee | Narzędzia pneumatyczne Atlas-Copco | Narzędzia Bahco | Maszyny budowlane Volvo | Klucze dynamometryczne | Maszyny drogowe | Filtry i separatory