Strona główna > Sprężarki stacjonarne > do rozdmuchu butelek PET > Sprężarka śrubowa z busterem tłokowym ZD1200–4000 i VSD

Sprężarka śrubowa z busterem tłokowym ZD1200–4000 i VSD

Moc silnika: 220 – 780 kW
Technologia Zestaw sprężarki śrubowej ZR oraz bustera tłokowego D
Wydajność 1165 do 4025 m3/h – 324 do 1118 l/s – 686 do 2369 cfm
Sprężarka śrubowa z busterem tłokowym ZD1200–4000 i VSDInnowacyjna koncepcja opracowana z myślą o wymaganiach klienta

Modele ZD o stałej prędkości: od 1165 do 4025 m3/h – 40 bar(e) – od 686 do 2369 cfm – 580 psig

ZD VSD: 2 modele o zmiennej prędkości obrotowej:
od 488 do 1397 m3/h oraz od 971 do 2776 m3/h – 40 bar(e) – od 287 do 822 cfm oraz od 572 do 1634 cfm – 580 psig

ZD Plus oraz ZD VSD Plus:
Zapewnia ciśnienie 40 barów oraz dodatkowe 7 barów dla urządzeń etykietujących lub innych urządzeń pneumatycznych.

Wersje:
50 Hz oraz 60 Hz

Najnowsze technologie:
Urządzenie ZD to połączenie sprężarki śrubowej ZR, osuszacza MD oraz w pełni zintegrowanego bustera D.Zostało zaprojektowane jako pojedyncze urządzenie ze scentralizowanym zarządzaniem.

ZDto w pełni innowacyjne urządzenie oparte na koncepcji, w którejszczególny nacisk położono na spełnienie wymagań klientów, cozaowocowało wymiernymi oszczędnościami i korzyściami:

 • Instalacja bez fundamentów
 • Osłona wyciszająca
 • Kompaktowe i wbudowane wyposażenie
 • Mała liczba połączeń
 • Energooszczędność

Takie korzyści są możliwe wyłącznie dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii !

Charakterystyka Korzyści
Powietrze wolne od oleju w 100 %
 • Doskonałe dostosowanie do potrzeb produkcji butelek typu PET, robotyki, procesów wytwarzania żywności czy przemysłu tekstylnego
Połączenie dwóch najlepszych technologii w celu osiągnięcia największych korzyści
 • Sprężarka śrubowa ZR: wysoka wydajność, energooszczędność, niskie koszty związane z instalacją i obsługą
 • Buster D: większe osiągi w zakresie oszczędności energii i kosztów obsługi
Połączeniedwóch podzespołów w jedno urządzenie obsługiwane jednym przyciskiemrozruchu/zatrzymania, oraz objęte scentralizowanym zarządzaniem.Połączenie za pomocą elektronicznego wałka
 • Łatwe zarządzanie
 • Idealna synchronizacja pracy
 • Nie trzeba stosować pośredniego zbiornika ciśnieniowego.
Powietrze jest wstępnie osuszane przed wejściem do stopni sprężania tłokowego.
 • Nie ma wilgoci w stopniach tłokowych. Zwiększona żywotność części i zaworów
Specjalnie zaprojektowana betonowa podstawa
 • Przenoszenie za pomocą wózka widłowego: żadnych dodatkowych kosztów związanych z transportem wewnętrznym i przeładunkiem
 • Nietrzeba stosować fundamentów ani śrub montażowych: żadnych dodatkowychkosztów związanych z pracami inżynieryjnymi oraz instalacją
 • Proste przenoszenie w inne miejsca
 • Bardzo dobre eliminowanie wibracji
Osłony wyciszające zarówno na sprężarce śrubowej ZR, jaki busterze D
 • Spełnienie z wyprzedzeniem norm prawnych, które zaczną obowiązywać w 2006 roku.
 • Żadnych dodatkowych kosztów związanych z wyciszaniem
 • Nie jest wymagane specjalne pomieszczenie dla sprężarek.
Łatwe wykonywanie połączeń
 • ZR to wersja full feature o wydajności do 3000 m3/h
 • W pełni zintegrowany buster D
 • Zintegrowane szafki rozdzielcze z okablowaniem.
 • Zmniejszonaliczba wymaganych do wykonania połączeń, żadnych dodatkowych kosztówzwiązanych z instalacją, oszczędności związane z kosztami instalacji
Dwa modele ZD VSD (ze zmienną prędkością obrotową)
 • Oszczędności energii
 • Możliwość integracji ze sprężarkami o stałej szybkości w pomieszczeniu z wieloma sprężarkami
ModeleZD Plus dzięki adaptacji większej sprężarki ZR umożliwiają wytwarzaniedodatkowego powietrza sprężonego o ciśnieniu o 7 barów.
 • Oszczędności związane z inwestycją w oddzielną sprężarkę wytwarzającą sprężone powietrze o ciśnieniu 7 barów.

Łatwa konserwacja
Zastosowanie zaawansowanych technologii dające oszczędności związane z konserwacją

 • Sprężarka śrubowa ZR znana jest z niskich kosztów konserwacji oraz łatwej dostępności.
 • Buster D zaprojektowano zgodnie z koncepcją spełnienia wymagańklienta, dzięki czemu osiągnięto dużo łatwiejszą konserwację urządzenia.
 • Buster D jest wyposażony w tłumiki pulsacji zintegrowane zcylindrami. Żadnych kosztów związanych z kontrolą — przeprowadzaną razna dziesięć lat.
 • Głowice cylindrów nie są chłodzone wodą. Nie trzeba stosowaćodprowadzenia wody z linii cylindrów. Pozwala to oszczędzać czas ipieniądze.
 • Cylindry oraz elementy wlotu, takie jak zawory, pierścienietłokowe oraz uszczelnienia, zostały znormalizowane. Oznacza tołatwiejszą konserwację i niższe koszty.
 • Osłona jest wyposażona w drzwi, które można całkowicie zdjąć, co ułatwia dostęp do wszystkich elementów.
 • Sterownik Elektronikon udostępnia w języku operatora wszystkie potrzebne informacje dotyczące konserwacji.
 • Dzięki poziomemu usytuowaniu wszystkich elementów znajdują się one na wysokości wzroku człowieka.
 • Chłodnice znajdują się w podstawie sprężarki, co umożliwia doskonały dostęp do linii cylindrów
 • Łatwe zarządzanie częściami zamiennymi w oparciu o rysunki trójwymiarowe.
 • Szybkie dostawy i odpowiedzi na zapytania z centrum dystrybucji..
 • Dostępność wykwalifikowanych inżynierów w ponad 150 krajach pozwala na szybkie interwencje.
 • Dostępnych jest kilka typów umów serwisowych.

Prosta instalacja
Zaprojektowane z myślą o globalnych oszczędnościach

 • Koncepcja opracowana z myślą o wymaganiach klienta. Opróczkosztów inwestycji w urządzenie, istnieją jeszcze koszty „dodane”związane z obsługą i instalacją, które mogą okazać się zadziwiającowysokie. Dzięki urządzeniu ZD koszty te można znacznie obniżyć.Wystarczy porównać!
 • Oszczędności związane z kosztami przeładunku. Zarówno sprężarkę śrubową ZR, jak i buster D, można przenosić za pomocą wózka widłowego. Oszczędność czasu i pieniędzy.

Oszczędności związane z pracami inżynieryjnymi oraz instalacją

 • Odpowiednio zaprojektowana podstawa eliminuje wibracje.
 • Nie są wymagane żadne fundamenty ani śruby mocujące czy platformyantywibracyjne. Wystarczy umieścić urządzenie na przemysłowym płaskimpodłożu przystosowanym do masy urządzenia. Taki montaż znacznie obniżakoszty instalacji.
 • Przeniesienie urządzenia w inne miejsce jest proste.

Nie jest wymagane oddzielne pomieszczenie sprężarek.

 • Zarówno sprężarki śrubowe ZR, jak i bustery D, mają osłonywyciszające. Zastosowano je, aby z wyprzedzeniem spełnić wymaganiaeuropejskich norm prawnych odnośnie poziomu hałasu, które mają zostaćwprowadzone w 2006 roku.
 • Żadnych dodatkowych kosztów związanych z wyciszaniem.
 • Nie trzeba adaptować specjalnego pomieszczenia dla sprężarek.

Technologia plug & play: oszczędności związane z kosztami instalacji

 • W busterze D zintegrowano wiele urządzeń.
 • Sprężarka śrubowa ZR jest wyposażona w model osuszacza o wydajności 3000 m3/h.
 • Dołączono połączenia między sprężarką śrubową ZR a busterem D.
 • Zintegrowano także szafki rozdzielcze i wstępnie je okablowano.
 • W ten sposób zmniejszono liczbę wymaganych do wykonania połączeń.

Mniejsze wymiary urządzenia umożliwiają zmniejszenie kosztów związanych z powierzchnią w miejscu instalacji.

 • Możliwe są instalacje typu I lub U.

Inteligentna instalacja

 • Rurę wylotu wyposażono w zawór bezpieczeństwa, wskaźnik isterownik ciśnienia oraz funkcje tłumienia pulsacji, dlatego teżurządzenie ZD jest przystosowane do samodzielnej pracy. Ułatwia tomontaż w przypadku instalacji wielu sprężarek z jednym wspólnymodbiornikiem.

Koncepcja kompletnej instalacji

 • Dostępna jest pełna gama akcesoriów dobranych w taki sposób, abyzapewnić stworzenie kompletnej instalacji służącej do wytwarzaniasprężonego powietrza. Wszystkie akcesoria można zainstalować oddzielnie(połączenia kołnierzowe).

Sterowanie i monitorowanie
Urządzenie ZD: Scentralizowane zarządzanie

 • Urządzenie ZD wyposażono w jeden „nadrzędny” sterownikElektronikon MkIV znajdujący się na busterze D, który monitoruje całysystem sprężania powietrza.
 • „Podrzędny” sterownik Elektronikon znajduje się na urządzeniuśrubowym ZR i wykonuje instrukcje przekazywane przez nadrzędnysterownik Elektronikon.
 • Do obsługi wystarcza tylko jeden przycisk startu/zatrzymania.

Nowoczesny system monitorowania

 • Sterownik MkIV Elektronikon to przyjazny dla operatora systemmikroprocesorowy udostępniający duży zakres wskaźników, alarmów orazzabezpieczeń.
 • Szeroki wyświetlacz umożliwia łatwe odczytywanie informacji.
 • Funkcje monitorowania informują o bieżących wartościach parametrów pracy.
 • Wskaźniki stanu i serwisu udostępniają użytkownikowi ważne informacje związane z okresowymi czynnościami konserwacyjnymi
 • Dostępna jest obsługa w wielu językach.


Modele.
ZD Plus: oszczędność na inwestycji w oddzielną sprężarkę wytwarzającą sprężone powietrze o ciśnieniu 7 barów!

UrządzenieZD składa się ze sprężarki śrubowej ZR wytwarzającej sprężone powietrzeo średnim ciśnieniu (od 7 do 13 barów w zależności od modelu), którejest przekazywane do bustera D wysokiego ciśnienia, który ma za zadanieponowne sprężenie powietrza o średnim ciśnieniu do ciśnienia 40 barów.

Dziękizastosowaniu większej sprężarki śrubowej ZR oraz pośredniego zbiornikaciśnieniowego, urządzenie ZD może oddzielnie wytwarzać sprężonepowietrze o średnim ciśnieniu. Powietrze to można wykorzystać napotrzeby urządzeń etykietujących, korkujących, pakujących oraz dozasilania urządzeń pneumatycznych.

Oznacza to dodatkowe oszczędności każdego dnia.

Charakterystyka Korzyści
 • ZD Plus: większa sprężarka ZR oraz pośredni zbiornik
 • Oszczędność na inwestycji w sprężarkę wytwarzającą sprężone powietrze o ciśnieniu 7barów oraz związanych z nią kosztach dotyczących konserwacji.
 • Powietrze pozbawione oleju
 • Wysoka jakość powietrza dla potrzeb użytkowników końcowych
 • Małe wymiary
 • Brak konieczności stosowania sprężarki wytwarzającej sprężone powietrze o ciśnieniu 7 barów oznacza oszczędność miejsca w pomieszczeniu sprężarki.

Modele ZD VSD oraz ZD PLUS VSD

Modele z napędem o zmiennej prędkości obrotowej: oszczędność do 30% energii w zależności od modelu

Urządzenie ZD VSD jest dostępne w następujących wersjach:

 • ZD 1400 VSD: od 488 do 1397 m3/h (od 287 do 822 cfm)

 • ZD 2800 VSD: od 971 do 2776 m3/h (od 572 do 1634 cfm)

ZD VSD PLUS

Te dwa modele ZD VSD są dostępne w wersjach ZD Plus VSD z większą sprężarką ZR oraz zbiornikiem pośrednim.

Charakterystyka Korzyści
 • Urządzenie ZD VSD to połączenie sprężarki śrubowej ZR VSD oraz bustera D VSD.
 • Doskonała adaptacja do wymagań związanych z wytwarzaniem sprężonego powietrza
 • Znaczne oszczędności energii wynoszące do 30% w zależności od modelu
 • Połączenie modeli o stałej prędkości oraz modeli VSD w jednej instalacji (łącznie z istniejącymi modelami)
 • Dobrze przemyślana inwestycja:
 • Modeleo stałej prędkości będą działać przy pełnym obciążeniu bez licznychkosztownych rozruchów/zatrzymań, natomiast model VSD będzie wyrównywałzmiany w przepływie powietrza.
 • Oszczędności energii
 • Niski prąd rozruchowy
 • Brak ograniczeń związanych z wartościami szczytowymi prądu
 • Ciągła praca przy dociążeniu nawet ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na powietrze
 • Niezawodność
 • Mniejsze obciążenie części mechanicznych
 • Zgodność ze standardami EMC (zakłócenia elektromagnetyczne)
 • Brak niebezpieczeństwa kar ze strony firm dostarczających elektryczność
 • Brak strat energii związanych z emisją
 • ZD PLUS VSD: modele ZD VSD można dostosować przez zastosowanie większej sprężarki ZR oraz zbiornika pośredniego
 • Powietrze,które nie będzie używane do wytwarzania sprężonego powietrza ociśnieniu 40 barów, może zostać użyte do procesów gdzie ma zastosowaniepowietrze o ciśnieniu 7 barów.

Dane techniczne
Wysoka wydajność zgodna z normą ISO 1217, wydanie 3
Urządzenie ZD jest dostępne w następujących wersjach:

 • CE, 400 V, 50 Hz, IEC
 • ASME, 440 V, 60 Hz, IEC
 • ASME, 460 V, 60 Hz, UL/CSA


50 Hz

Model

 

Przepływ

 

Zainstalowana moc

 

Nominalne ciśnienie robocze

 

l/s

 

kW

 

bar(e)

 

ZD 1200 325 220 40
ZD 1400 385 250 40
ZD 1600 442 310 40
ZD 2100 595 382 40
ZD 2500 676 475 40
ZD 2750 764 535 40
ZD 3050 838 555 40
ZD 3350 930 620 40
ZD 3750 1044 700 40
ZD 4000 1118 780 40

Warunki odniesienia: temperatura otoczenia: 20°C/68°F; wilgotność względna: 0%; ciśnienie na wlocie: 1 bar abs.

60 Hz

Model

 

Przepływ

 

Zainstalowana moc

 

Nominalne ciśnienie robocze

 

l/s

 

kW

 

bar(e)

 

ZD 1200 310 190 40
ZD 1400 380 245 40
ZD 1600 445 320 40
ZD 1900 530 370 40
ZD 2300 638 460 40
ZD 2550 722 530 40
ZD 3100 856 570 40
ZD 3500 952 630 40
ZD 4000 1123 725 40

Warunki odniesienia: temperatura otoczenia: 20°C/68°F; wilgotność względna: 0%; ciśnienie na wlocie: 1 bar abs.

 

ZSD VSD — napęd o zmiennej prędkości obrotowej
Model Przepływ Zainstalowana moc Nominalne ciśnienie robocze
l/s

 

kW

 

bar(e)

 

ZD 1400 VSD od 136 do 388 270 40
ZD 2800 VSD od 270 do 771 515 40

Warunki odniesienia: temperatura otoczenia: 20°C/68°F; wilgotność względna: 0%; ciśnienie na wlocie: 1 bar abs.

Opcje standardowe

 • Wskaźnik punktu rosy

 • Działaniew środowiskach o wysokiej temperaturze otoczenia — temperatury od 40°Cdo 50°C (104–122°F). Buster D jest dostarczany bez osłon.

Akcesoria
Przemyślany dobór akcesoriów zapewniający możliwość dopasowania do każdego systemu wytwarzania sprężonego powietrza

Przemyślany dobór wszystkich akcesoriówPrawidłowa praca całej instalacji zależy także od odpowiedniego doboruwysokiej jakości akcesoriów. Przy wyborze uwzględniono możliwienajwiększy zakres warunków pracy sprężarki.Akcesoria zostały zaprojektowane jako niezależne urządzenia, co ułatwiaich instalację w pomieszczeniu sprężarek. Wszystkie akcesoria sąłączone za pomocą połączeń kołnierzowych.

Odpowiednie oszacowanie parametrów
Dziękiopracowanemu przez nas oprogramowaniu możemy określić wymaganeparametry akcesoriów z uwzględnieniem rzeczywistych warunków w miejscuinstalacji. Pozwala to uniknąć niebezpiecznego niedoszacowania lubkosztownego przeszacowania parametrów. Oszacowanie parametrów można wprosty sposób przeprowadzić w centrach obsługi klientów firmy AtlasCopco.

Seria 40-barowych zbiorników ciśnieniowych — model HTA

 • Pojemność od 500 do 3000 litrów

 • Cynkowane galwanicznie zbiorniki wyposażone w zawór bezpieczeństwa, manometr oraz zawór spustowy

 • Obliczenia modelu metodą skończonych elementów

 • Zgodne z wymogami oznakowania CE, ASME z oznaczeniem lub bez oznaczenia, GOST oraz SQLO

Seria chłodnic wentylatorowych — model CU

 • Dla temperatur otoczenia poniżej 32°C (90°F)

 • Dla przepływu wody między 4,7 a 74,1 m3/h

 • Wydajność cieplna od 100 do 1575 kW

 • Obieg zamknięty, brak zużycia wody, brak zanieczyszczenia obwodów

 • Zgodne z wymogami oznakowania CE oraz GOST

Seria chłodni wieżowych o obiegu zamkniętym do chłodzenia wody — model CT

 • Dla temperatury otoczenia powyżej 32°C (90°F)

 • Obwód zamknięty, wymagane tylko uzupełnianie wody

 • Dla przepływu wody od 4 do 70 m3/h

 • Zakres wydajności cieplnej od 90 do 1140 kW

 • Bezpieczeństwo użytkowania zapewnione dzięki eliminatorowi SANIPACKING (chroni przed bakteriami legionella)

 • Zgodne z wymogami oznakowania CE oraz GOST

Seria płóz do pomp wodnych — model WPS

 • Ciśnieniowy zbiornik wody

 • Pompa cyrkulacyjna wody

 • Szafka rozdzielcza z elementami sterowania

 • Do montażu z chłodniami wieżowymi lub zespołami chłodniczymi

Seria 40-barowych dokładnych filtrów (model HDDP)

 • Do filtrowania cząstek stałych lub cząstek płynów o jakości filtrowania 0,1 mikrona

Seria 40-barowych filtrów z węglem aktywnym (model HQD)

 • Do filtrowania par olejów i węglowodorów

 • Jakość filtrowania do 0,003 mg/m3

 • Do montażu za filtrem HDDP

Oddzielna podpora filtra (montaż pojedynczy lub podwójny)

Wspólna skrzynka przyłączeniowa — model MSB

Czynnik chłodniczy LTC 131

 • Dostarczany w postaci skondensowanej (pojemniki 20 l). Do rozcieńczenia wodą w celu uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia

 • Ochrona do –47°C (–53°F)

 • Nietoksyczny, przystosowany do procesów związanych z produkcją żywności

Oleje Recip oraz Roto

 • Olej Recip: przystosowany w szczególności do zastosowania w sprężarkach tłokowych

 • Olej Roto: przeznaczony w szczególności do zastosowania w sprężarkach śrubowych

Te specjalne mieszanki gwarantują doskonałe smarowanie zapewniające większą wydajność i dłuższy okres obsługi.

Scentralizowany system typu ES

 • Montażoszczędzającego energię systemu sterowania typu ES umożliwiazarządzanie wieloma instalacjami sprężarek przynoszące znaczneoszczędności. Przez zmniejszenie zakresu uzyskiwanego ciśnienia systemsterowania ES ogranicza koszty zużycia energii elektrycznej.

ZASTOSOWANIA

 • PRODUKCJA OPAKOWAŃ METODĄ ROZDMUCHU (PET). Urządzenie ZD jest specjalnie przystosowane do zastosowania przywytwarzaniu opakowań typu PET. Jest to urządzenie wytwarzające sprężonepowietrze o ciśnieniu 40 barów, w którym zastosowano technologiebezolejowe. Projekt urządzenia ZD to wynik naszego praktycznegodoświadczenia przy instalowaniu na całym świecie sprężarek dorozdmuchiwania butelek typu PET.
 • INNE RYNKI Z ZAPOTRZEBOWANIEM NA URZĄDZENIA WYSOKOCIŚNIENIOWE. Urządzenia do wytwarzania odolejonego powietrza pod wysokim ciśnieniemsą potrzebne także w wielu innych zastosowaniach. Przemysł tekstylny,robotyka, przemysł lotniczy, laboratoria — wszędzie tam istniejezapotrzebowanie na bardzo czyste powietrze. Urządzenie ZD to doskonaływybór.
 • RYNKI Z ZAPOTRZEBOWANIEM NA URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE SPRĘŻONE POWIETRZE O CIŚNIENIU od 25 do 40 barów. Urządzenie ZD, mimo że zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniu wśrodowiskach, gdzie wymagane jest sprężone powietrze o ciśnieniu 40barów, może wytwarzać ciśnienie od 25 do 40 barów. Wystarczy tylkowykonać prostą regulację sterownika Elektronikon oraz urządzeńbezpieczeństwa (zaworów bezpieczeństwa). W ten sposób urządzenie możeznaleźć zastosowanie na innych rynkach.

Formularz kontaktowy

Dane adresowePytanie

 
Export-Import, ul. Piękna 16, 60-591 Poznań,

Machońko Sandvik i Atlas Copco
Maszyny budowlane Wacker | Atlas-Copco | Elektronarzędzia AEG | Elektronarzędzia Milwaukee | Narzędzia pneumatyczne Atlas-Copco | Narzędzia Bahco | Maszyny budowlane Volvo | Klucze dynamometryczne | Maszyny drogowe | Filtry i separatory