Strona główna > Obróbka powietrza > ES Millennium > Energooszczędny system sterowania ES Millennium

Energooszczędny system sterowania ES Millennium

Centralne układy sterujące Dla obciążenia/odciążenia, sprężarki VSD oraz turbo
Technologia Energooszczędne systemy sterowania ES Millennium
Zdalne monitorowanie Przez sieć lokalną i/lub Internet
Energooszczędny system sterowania ES Millennium Energooszczędne systemy sterowania ES

Energooszczędny system sterowania ES umożliwia ekonomiczne zarządzanie instalacją z wieloma sprężarkami. Dzięki znacznemu ograniczeniu zakresu ciśnień system ES pozwala obniżyć koszty poboru energii elektrycznej.

Systemy ES Millennium firmy Atlas Copco zawierają narzędzia pozwalające na optymalizację ogólnej wydajności, niezawodności i przydatności instalacji zza biurka lub dowolnego miejsca na świecie.

ES Millenium zapewnia znaczne oszczędności na kosztach poboru energii elektrycznej. Oprócz korzyści dla środowiska można uzyskać w ten sposób znaczne korzyści finansowe.

Charakterystyka

 • Kompleksowy system zarządzania sprężarkownią
 • Możliwość podłączania dowolnej liczby sprężarek
 • Możliwość podłączania mierników przepływu oraz punktu rosy
 • 6 dostępnych wejść analogowych
 • Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 10,4″
 • ES 1000 przeznaczony do centralnego sterowania obciążaniem/odciążaniem sprężarek
 • ES 2000 przeznaczony do centralnego sterowania obciążaniem/odciążaniem oraz sprężarkami VSD
 • ES 3000 przeznaczony do centralnego sterowania obciążaniem/odciążaniem, sprężarkami VSD oraz turbo
 • ES-X oraz ES-XX przeznaczone do zdalnego monitorowania systemów przez sieć lokalną lub Internet
 • Raporty dzienne i tygodniowe do przeglądu wydajności
 • Rejestrowanie zdarzeń

Korzyści

 • Czytelne zarządzanie sprężarkownią
 • Brak ograniczeń w zakresie liczby podłączonych sprężarek lub odległości między nimi
 • ES1000/2000/3000: oszczędność energii dzięki zmniejszeniu wahań ciśnienia w sieci powietrza oraz inteligentnej kontroli sprężarek.
 • Stabilne ciśnienie w sieci
 • Możliwość regulacji ciśnienia w zależności od pory dnia
 • Łatwość obsługi, bezpieczeństwo
 • Możliwość zdalnego odbioru dokładnych informacji w trybie on-line
 • Doskonała podstawa do przeprowadzania dogłębnych analiz
 • Doskonałe narzędzie do wykrywania i usuwania usterek

Sterowanie i monitorowanie
Dokładne informacje na ekranie

 • Monitorowanie lokalne

System ES-X umożliwia ciągłe zdalne monitorowanie wszystkich urządzeń w sprężarkowni przez sieć lokalną.

 • Monitorowanie z każdego miejsca

System ES-XX umożliwia podłączenie sprężarkowni do Internetu i regularne przesyłanie danych ze sprężarek w obwodzie powietrza do scentralizowanej bazy danych. Technicy serwisowi mogą monitorować wszystkie urządzenia przez połączenie internetowe. Pozwala to na zdalne kontrolowanie sprężarkowni, przewidywanie problemów oraz wydłużenie czasu bezawaryjnego działania maszyn i procesów produkcyjnych.

Dostęp do systemu ES-XX może uzyskać jedynie autoryzowany personel. Istnieje możliwość zdefiniowania różnych rodzajów dostępu dla poszczególnych użytkowników. Użytkownicy korzystający ze zdalnych komputerów muszą posiadać certyfikat, który umożliwia uzyskanie dostępu przy użyciu technologii bezpiecznego szyfrowania powszechnie wykorzystywanej w aplikacjach bankowości internetowej.

 • Informacje o wydajności sprężarkowni

System zarządzania powietrzem ES gromadzi dane z każdej sprężarki i przechowuje je w scentralizowanej, bezpiecznej bazie danych. Aktywne agenty programowe w sposób ciągły monitorują przechowywane dane i generują dotyczące ich zapytania. Dzięki temu mogą z wyprzedzeniem wysyłać ostrzeżenia o możliwości wystąpienia problemów w sprężarkowni.

 • wysoka niezawodność: całodobowy nadzór zmniejsza ryzyko awarii systemu ES-XX i ograniczają czas przestojów

 • nowoczesny system wczesnego ostrzegania umożliwia bieżącą konserwację urządzeń : prowadzi to do wydłużenia czasu bezawaryjnej pracy wszystkich urządzeń w sprężarkowni.

 • możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania ES do najnowszych wersji

Sprawność energetyczna

Inteligentne sterowanie to wymierne korzyści finansowe
Redukcja zakresu ciśnienia

Jedną z najważniejszych zalet centralnego systemu sterowania ES1000/2000/3000 jest znaczna redukcja zakresu ciśnienia całego systemu.

W tradycyjnych instalacjach składających się z wielu sprężarek ciśnienia obciążenia/odciążenia są wyrównywane w celu zapobiegnięcia jednoczesnemu uruchomieniu sprężarek oraz zapewnienia stabilności ciśnienia w sieci sprężonego powietrza. Nie tylko ogranicza to możliwość prawidłowego doboru zapotrzebowania na powietrze, ale także tworzy duży zakres ciśnienia.

Ponieważ ES utrzymuje optymalną ilość sprężarek na podstawie obliczonego (lub zmierzonego) zapotrzebowania na powietrze, wyrównywanie wartości ciśnienia nie jest wymagane. Wynikowy zakres ciśnienia jest zaledwie częścią zakresu ciśnienia występującego w systemie nieregulowanym. Różnica staje się jeszcze ważniejsza przy większej liczbie sprężarek.

Zmniejszenie średniego ciśnienia o jeden bar powoduje zmniejszenie o 7% zużycia energii przez sprężarkę. Ponadto, średnie straty związane z przeciekami w układzie powietrza są o 13% niższe. Te dwa rodzaje oszczędności stanowią wystarczający powód, by zamontować system ES. To nie wszystko.

Optymalne sterowanie pracą sprężarek

System ES potrafi określić, która sprężarka powinna zostać w danej chwili uruchomiona lub wyłączona. Uwzględnia zarówno rodzaj, jak i wydajność sprężarki dla bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na powietrze.

Dokładne ciśnienie w sieci

Bez systemu ES sprężarki pracują przy wyższym ciśnieniu, aby zrekompensować zmienny spadek ciśnienia spowodowany przez osuszacze oraz filtry. Dzięki dokładnemu sterowaniu systemu ES na podstawie precyzyjnych pomiarów ciśnienia obciążenia/odciążenia mogą być znacznie niższe. Przyczynia się to do niższego zużycia energii, mniejszych przecieków w sieci powietrza oraz oszczędności energii.

Optymalna strefa

Każda sprężarka posiada specyficzną charakterystykę energii w funkcji przepływu. Kształt i położenie optymalnej strefy działania różni się w zależności od typu sprężarki – VSD lub turbo. Zapewnienie działania sprężarki w tej strefie przyczynia się do znacznego podniesienia jej niezawodność, sprawności energetycznej i trwałości. Gwarantuje to system sterowania ES2000/3000.

Właściwe planowanie

Wszystkie systemy sterowania ES posiadają wbudowany programowalny zegar tygodniowy, który umożliwia ustawienie różnych ciśnień w różnych godzinach w tygodniu. Pozwala to na uwzględnienie zmian zapotrzebowania na powietrze oraz wymaganego ciśnienia minimalnego dla poszczególnych zmian, serii oraz dni wolnych od pracy.

Formularz kontaktowy

Dane adresowePytanie

 
Export-Import, ul. Piękna 16, 60-591 Poznań,

Machońko Sandvik i Atlas Copco
Maszyny budowlane Wacker | Atlas-Copco | Elektronarzędzia AEG | Elektronarzędzia Milwaukee | Narzędzia pneumatyczne Atlas-Copco | Narzędzia Bahco | Maszyny budowlane Volvo | Klucze dynamometryczne | Maszyny drogowe | Filtry i separatory